top of page
  • Writer's pictureshveitsieestiselts

2023 Mägi ja Meri

Šveitsi Eesti Seltsi leht Mägi ja Meri 2023.aasta väljaanne ilmub jõulude ajal. Toredat ootamist. Kui teil on soov ajalehes oma lugu avaldada, siis andke meile teada ja seda ikka seltsi e-mailile.


Lehe nimi Mägi ja Meri sümboliseerib eestlasi Šveitsis väga armsalt: me oleme mereinimesed, kes on kaugel mägedes. Kes end mereinimesena ei defineeri, vaid hoopis metsainimesena, siis võib seda näha ka nii, et Eestis ei ole mägesid ja Šveitsis ei ole merd - neid mõlemaid me igatseme, kus iganes me ei viibi. Ja loomulikult jätame teile kõigile võimaluse ise sellele tähendus anda.


Mägi ja Meri loomist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Välisministeerium. Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud 2023.aasta toetusprogrammi raames tegi selts taotluse, mis ka heaks kiideti. Kõikide toetatud projektide loetelu leiate siit.


Projekti nimi: Šveitsi Eesti Seltsi ajaleht Mägi ja Meri 2023


Eesmärk: Ühingu eesmärk seoses väljaandega on Šveitsi eestlaste aktiivse tegevuse pildile toomine, ülestähendamine, eestimeelsuse hoidmine võõrsil ning diasporaa nähtava silla loomine Eesti ja Šveitsi vahel.


Toetussumma: 3 315,20 €

42 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page