Uudised

Raamatute kogumine on alanud!

Septembri lõpus kohtusid St.Galleni Ülikoolis Edeltraud Haas - raamatukogu juhataja, Mirjam Loertscher - SES, Hans Graf - Eesti Aukonsul Põhja-Šveitsis ja Dr Yves Partschefeld - ülikooli õppejõud ja kontextstudiumi osakonna juhataja, kelle ametikirg on Eesti ja Baltikum. Teemana käsitleti Eesti raamatutele riiulipinna loomise võimalust Šveitsis. St. Galleni linna raamatukogu on näidanud üles suurt huvi eesti keelse ja Eesti autoritelt pärit (ka võõrkeelse) noorte- ja lastekirjanduse vastu. Nüüdseks on projekt saavutanud konkreetsema sihi.

Tähelepanu! Esimeses faasis kogub selts annetustena laste- ja noortekirjandust! Teretulnud on heas ja väga heas korras eesti keelsed raamatud ja võõrkeelsed raamatud Eesti autoritelt. Raamatud saab saata või üle anda seltsi presidendile. Igasse raamatusse lisatakse tempel koos annetaja nimega. Aprillini 2015 kogutakse 200 raamatut laste- ja noortekirjanduse raamatukokku.


St. Galleni Ülikooli raamatukogus leidub juba nüüd mitmeid Eestit puudutavaid teaduslikke teoseid ning sinna jätkatakse kvaliteetse teaduskirjanduse kogumist nii saksa kui ka inglise keeles.  Kellel on soovi annetada teaduslikke raamatuid Eesti autoritelt, siis neid vôetakse vastu saksa või inglise keelsetena ning rõhutati, et raamatu teeb atraktiivseks ajakohasus või originaalsus.  

St. Galleni täiskasvanute raamatukogu on selgitamas kui palju raamatuid (tavaraamatud, klassikud jne) nemad saavad vastu võtta. Igal juhul on kõigis kolmes raamatukogus (ülikooli, noorte ja täiskasvanute omas) olemas internetipõhine otsingusüsteem, mille kaudu saab raamatuid reserveerida ja laenutusse tellida ka teistes raamatukogudes (n. Zürichis). Samuti võib raamatuid tagastada St. Galleni partner raamatukogudes (n. Zürichs).

St. Galleni noorte raamatukogu huvi ei piirdu vaid raamatute laenutamises, vaid ka soovis korraldada Eesti kultuuri ja kirjandusega seonduvaid teemaõhtuid.

 Dr Yves Partschefeldi eestvedamisel toimunud koosolekuga pandi alus kõikide osapoolte ühisele koostööle. Dr Yves Partschefeldi tõeline huvi Eesti vastu ei ole pealiskaudsemate killast. Tema avalikke loenguid Balti riikide ajaloo kohta saab kuulama minna kolmapäeviti veel mõne kuu jooksul St. Galleni Ülikoolis. Hr Partschefeld on kirjutanud ka muuhulgas 380 leheküljelise Dissertation'i teemal "Ein Land- zwei Geschichten. Die Erinnerungen von Esten und Russen in Estland im Vergleich".

scroll up