Uudised

Tööd alustas Šveitsi Eesti Mänguring

ELCH-i lastekeskuses oli õhtupoolik täis askeldamist ning Zürich Oerlikoni tänavatelt kostus eesti keelt. Täna startis Zürichis esimene Šveitsi Eesti laste mänguring. Ringis osalevad ligi 30 last kolmes erinevas rühmas. Tunniplaan sisaldab käsitööd, eesti keele õpetust, muusikat ja geograafiat läbi mängulise tegevuse. Esimese mängupäeva pidasid vastu nii suuremad kui väiksemad sellid ning vanematel avanes võimalus omavaheliseks kohtumiseks mängukeskuse lähedal. Kogu seltsi poolt suur kummardus mänguringi eestvedajale Grete Bühlerile ning tublidele õpetajatele - abiõpetajatele: Maria Saks, Kirsti Rosenberg, Cäslie Houegnifioh, Mari Varandas, Kristel Brossard, Veronica Luidalepp + Mari Mark, Gerdy Ling ja Annika Keller. Üks uus eestluse seeme on täna pistetud Šveitsimaa mulda ning tänud kõigile kes selle võrsumise eest heaseisavad.


scroll up