top of page
INsta-mang1_New_edited.png

LAPSED

Kinderspielzeug

Koolisüsteem

Kohustuslik kooliharidus on 11 aastat ja tasuta. Kohalik haridussüsteem on erinev Eesti omast. Koolikohustus ei alga esimese klassiga, vaid u 4-aastaselt eelkooliga ehk Kindergarten-ga (l’école enfantine/a scuola dell’infanzia). Enamasti kestab eelkool kaks aastat, kuid siin on kantonaalseid erinevusi. Koolikell heliseb kell 12, pärastlõuna peavad vanemad ise organiseerima. Tihtipeale veedab laps pärastlõuna lastehoius nagu enne eelkooli algust. Paljud lapsevanemad organiseerivad pärastlõunase hoiu omavahel.

 

Kesktaseme eripära on õpilaste jaotamine erinevatesse klassidesse õppeedukuse baasil. Selle alusel saavad osad õpilased minna edasi gümnaasiumisse, teised aga alustada kutseõppega. Ametialade valik on väga suur ja kutseõpe on väga hästi organiseeritud. Ka pärast kutseõppe sooritamist on võimalik omandada kõrgharidus.

Üldjoontes algab kool augustis ja kestab juulini. Õpilastel on sügis-, jõulu, spordi-, kevad- ja suvevaheaeg. Vaheajad ei ole kõikides kantonites ja linnades samaaegselt.

Lastehoid

Seaduslik emapuhkus on 98 päeva, mille ajal makstakse välja 80% palgast. Paljud emad jäävad küll koju natukene kauemaks. Septembris 2020 otsustati, et isaduspuhkus saab olema kaks nädalat.

 

Väikelapsed saab anda tasulisse lastehoidu, Eesti mõistes sõime (Kindertagesstätte/la crèche/il nido). Enamik väikelaste  vanematest töötavad osalise töökoormusega. Paljud kooliõpilased või tudengid teenivad lisaraha lastehoiuga, nii saavad ka vanemad vahel õhtu vabaks võtta. Olemas on ka süsteem Tagesmutter/(nounou) maman de jour/famiglie di urne, põhimõtteliselt nagu väike Kita kodus. See variant on kodusem ja soodsam.

Prantsusekeelses Šveitsis leiab lapsehoidjateenuse osutaja: 

Croix Rouge ja Maman de jour.

Schulmaterial

Au pair

Eltern und Kind im Supermarkt

Sõim on kallis ja kohti on vahel raske leida. Paljud vanemad on valmis palkama au pair`i, kes pesamunade eest kodus hoolitseb ja perega koos elab. Erinevad veebiportaalid vahendavad kontakte perede ja huviliste vahel. Tavaliselt tehakse au pair`i leping aastaks, EL`i kodanikud saavad jääda kaheks aastaks.

 

Tähtis on meeles pidada, et saksakeelsetes piirkonades räägitakse dialektis, millest on alguses on raske aru saada. Sõltuvalt perekonna taustast oskavad lapsed ka kõrg-saksa keelt. 

Teisi au pair`e võib kohata mänguplatsil või keelekursusel. Võimalus on ka liituda Facebooki grupiga, eraldi grupp on au pair`del Zürichi piirkonnas. Facebookis tegutsevad mitmed grupid, pead lihtsalt endale sobiva leidma.

bottom of page