IMG_8739_edited.jpg

SELTSI JUHATUS

Šveitsi Eesti Seltsi tegevust koordineerib ja korraldab seltsi juhatus, kelle valivad ja/või kinnitavad seltsi liikmed järgnevaks kaheks aastaks. Juhatuse liikmed panustavad seltsi tegevusse vabatahtlikkuse alusel ning tegutsevad liikmete huvides üldkoosolekute vahelisel perioodil põhikirjas sätestatud eesmärkide täideviimiseks. Juhatusse kuuluvad president, asepresident, finantsjuht ja Eesti Laste ja Noorte Klubi juht. Praegune juhatus valiti/kinnitati liikmete poolt viimasel üldkoosolekul 2.märtsil 2019 aastal. Gerdy Ling, juhatuse liige aastast 2015 jätkab juhatuse liikmena ning uute liikmetetena kinnitati ametisse Kristi Jõeleht-Nastaj, Annika Fibbioli ja Kristiina Bylyku. 

Kuna Seltsi 2019.aastal valitud president kolis tagasi Eestisse, otsustati ajutise lahendusena järgmise üldkoosolekuni, et Kristi Jõeleht-Nastaj ja Meribel Hagen jätkavad kaaspresidentidena. Kaaspresident Meribel Hageni kaasamise otsustas juhatus 25.märtsil 2020. 

KRISTI JÕELEHT-NASTAJ

Seltsi kaaspresident

estoswiss [at] eestiselts.ch

MERIBEL HAGEN

Seltsi kaaspresident

estoswiss [at] eestiselts.ch

ANNIKA FIBBIOLI

Seltsi asepresident

estoswiss [at] eestiselts.ch

GERDY LING

Seltsi finantsjuht

finance [at] eestiselts.ch

KRISTIINA BYLYKU

Eesti Laste ja

Noorte Klubi juht

manguring [at] eestiselts.ch

ŠVEITSI EESTI SELTS

Ühendame Šveitsis elavaid eestlasi korraldades erinevaid üritusi ja olles häälekandjaks kõigele, mis Šveitsis eestlastega seotud

AADRESS

8580 Amriswil

Switzerland

estoswiss [at] eestiselts.ch

  • SES Facebook
  • SES Instagram

© 2020 Šveitsi Eesti Selts