top of page
IMG_8739_edited.jpg

SELTSI JUHATUS

Šveitsi Eesti Seltsi tegevust koordineerib ja korraldab seltsi juhatus, kelle valivad ja/või kinnitavad seltsi liikmed järgnevaks kaheks aastaks. Juhatuse liikmed panustavad seltsi tegevusse vabatahtlikkuse alusel ning tegutsevad liikmete huvides üldkoosolekute vahelisel perioodil PÕHIKIRJAS sätestatud eesmärkide täideviimiseks. Lisaks põhikirjale lähtub juhatus seltsi juhtimisel EETIKAKOODEKSIST. Juhatusse kuuluvad president, asepresident, finantsjuht ja Eesti Laste ja Noorte Klubi juht. Praegune juhatus valiti/kinnitati liikmete poolt viimasel üldkoosolekul 27.veebruaril 2021. aastal.

 

Šveitsi Eesti Seltsi presidendi ameti võttis üle Meribel Hagen, asepresidendina jätkab Annika Fibbioli, uus finantsjuht on Kaisa Maarja Mahhov ning Eesti Laste ja Noorte Klubi juhina jätkab Kristiina Bylyku. 

425BB4D0-FABA-4084-935F-C5FD1F8BB4C8_edi

MERIBEL HAGEN

Seltsi president

estoswiss [at] eestiselts.ch

Annika Fibbioli SESi asepresident 2019.j

ANNIKA FIBBIOLI

Seltsi asepresident

estoswiss [at] eestiselts.ch

XT2F6933.JPG

KAISA MAARJA MAHHOV

Seltsi finantsjuht

finance [at] eestiselts.ch

IMG_6602_edited.jpg

PEEP BELBAUM

Eesti Laste ja

Noorte Klubi juht

manguring [at] eestiselts.ch

bottom of page