top of page
meist22_okok.jpg

MEIST

Meie-1+.jpg

Šveitsi Eesti Selts on tegutsenud juba üle 65 aasta ja koondab endas eestikeelseid ja eestimeelseid inimesi Šveitsis. Šveitsi Statistikaameti andmetel elab 2020. aasta seisuga Šveitsis ligi 1000 eestlast, kellest enamik on koondunud Genfi ja Zürichi ümbrusesse. Seltsi tegemistest võtavad osa lisaks siia kolinud eestlastele ning nende peredele ka isikud, kes on huvitatud eesti keele õppimisest, kelle vanavanemad on olnud eestlased ja isikud, kes soovivad olla seotud eesti kultuuriga. 

Seltsi juhatus saadab oma liikmetele teavet eesolevatest üritustest, edastab konsulaarinfo ning jagab uudiseid eesti kultuuriüritustest, mis toimuvad kas Šveitsi pinnal, mis on mõeldud väliseestlastele või mis on kuidagi seotud eestlusega. Selts jagab teateid e-maili teel, Facebook'i lehel ning ka Instagramis. Kui sa oled huvitatud seltsi puudutava info saamisest e-maili teel või soovid teavet tulevaste ürituse kohta, saada oma e-listi lisamise soov seltsi e-maili aadressile või otsi meid üles Facebookist Šveitsi Eesti Seltsi nime alt. Aktuaalsete sündmuste kohta leiad info rubriigist "Üritused"

Šveitsi Eesti Seltsil on välja kujunenud aegade jooksul kolm suuremat igal aastal toimuvat üritust, milleks on jaanipäev, jõulud ning Eesti Vabariigi sünnipäev. Nende ürituste vahele jäävad aga väiksemad kohtumised, mis ei ole kindlasti mitte vähetähtsamad, näiteks Pur-Pur õhtud (lounge Zürichis, kus kohtutakse paar korda aastas), ühised matkad, kontserdikülastused või teemaõhtud.  

Šveitsi Eesti Seltsi tegevus sõltub eelkõige oma tublide liikmete pealehakkamisest ning meie tegevuse toetamisest, olles selleks seltsi liige ning võttes osa meie üritustest. Kui Sa soovid meie tegevusi toetada, siis on võimalus ulatada oma abikäsi ürituste korraldamisel kui ka tehes annetusi seltsi arvelduskontole.

Seltsi liikmeks olemine ei ole kohustus, vaid võimalus aidata hoida eesti kultuuri Šveitsi pinnal, mistõttu ootame kõiki eestlasi ja nende peresid ühinema! Seltsi liikmeks hakkamise kohta loe siit.

 

ŠVEITSI EESTI SELTSI PÕHIKIRI

Isikud, kes ei soovi olla seltsi liikmed, kuid soovivad toetada seltsi tegevusi, siis me oleme tänulikud annetuste eest. Annetuste abil saame panustada jätkusuutliku programmi loomisesse ning läbiviimisesse. Täpsemat infot saab juhatuse käest või jälgige lähitulevikus toimuvaid üritusi. Samuti vahendab selts infot tähtsate Eesti-Šveitsi kontaktide kohta.

Meie-2+.jpg

Šveitsi Eesti Seltsi saamisloost, ajaloost, selle juhatusest ning käekäigust saad lugeda pikemalt Ene Meriste kokkuvõttest, mida on täiendanud seltsi teised liikmed. Ene Meriste on teinud ilusa loo olulisematest verstapostidest seltsi ajaloos.

 

ŠVEITSI EESTI SELTSI AJALUGU

Eesti Vabariik 100 raames toimus palju erinevaid üritusi, mistõttu tegi tollane seltsi president, Mirjam Loertscher eraldi veebilehe kõikide sündmuste kajastamiseks: EV100

bottom of page